EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

Missie & Visie

Missie

Wij willen financiële rust en stabiliteit bij onze cliënten creëren.


Visie

Wij bieden vanuit onze visie, bewindsmaatregelen en budgetbeheer op basis gelijkwaardigheid, respect en professionaliteit voor onze cliënten. Ezer Bewind beschermt de vermogensrechtelijke belangen van mensen die tijdelijk of voor langere tijd, niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Wij stellen als bewindvoerders onze cliënten centraal bij onze dienstverlening en bieden professionele financiële hulpverlening aan op maat. Dit houdt in dat klanten daar waar mogelijk, worden betrokken bij werkzaamheden, zodat toegewerkt kan worden naar (hernieuwde) financiële zelfredzaamheid. Hierbij is een heldere communicatie en openheid van groot belang voor een succesvol verloop van de regeling. Daarom werken wij op een transparante wijze d.m.v. een bewindvoerderssoftware, OnView. Dit geeft u inzage in uw dossier, zodat u uw inkomsten, uitgaven, budgetplan en schulden kunt controleren. Op die manier biedt Ezer Bewind uitzicht op vooruitgang en verbetering in de financiële situatie van cliënten. 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail