EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

MENTORSCHAP

Wat houdt mentorschap in?
Bij het mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Ezer Bewind doet dit met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

De mentor is een vertrouwenspersoon, beschermt de persoonlijke belangen van de betrokkene en geeft adviezen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zaken, zoals een medische behandeling en het wel of niet zelfstandig blijven wonen. Het gaat dus niet over financiën of goederen. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam. De financiële zaken worden zelf gedaan, ofwel door familieleden of de bank.  

Voor wie is mentorschap?
De instelling van mentorschap wordt overwogen wanneer u, familieleden, medewerkers uit de zorgsector of anderen het vermoeden hebben dat u tekort lijkt te worden gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk beperkten en psychiatrische of comateuze patiënten; kortom mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. 

Hoe kan ik mentorschap aanvragen? 
Mentorschap wordt aangevraagd bij de rechtbank in uw omgeving. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt zelf het verzoek tot curatelestelling indienen, maar ook een familielid, gezaghebbende of de instelling waar u verblijft kan een verzoek indienen. Als u besluit bij Ezer Bewind onder bescherming te komen staan, stuurt de bewindvoerder een bereidverklaring en het verzoek tot mentorschap naar de rechtbank. De rechtbank zal u oproepen om dit verzoek toe te lichten en de kantonrechter stelt de mentor aan.


Wilt u een beter beeld krijgen van hoe wij te werk gaan na het eerste contactmoment? Bekijk de volgende pagina: "Werkwijze".  

 
 
 
 
Opbellen
E-mail