EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

BESCHERMINGSBEWIND

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind wordt ook wel civiel bewind of onderbewindstelling genoemd. Het doel van beschermingsbewind is het vermogen, geld en goederen, te beschermen, wanneer iemand zelf niet meer in staat wordt geacht zijn financiële zaken te behartigen. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. Wie onder bewind staat blijft handelingsbekwaam en mag dus zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het kopen of verkopen van goederen. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Kortom een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u. 

Voor wie kan beschermingsbewind van dienst zijn?
Beschermingsbewind kan een uitkomst bieden als een meerderjarige door een psychische of fysieke beperking (tijdelijk) niet meer in staat is om zijn eigen financiën te regelen. Of wanneer iemand problematische schulden heeft die hij niet zelfstandig binnen 3 jaar volledig kan afbetalen.

Hoe kan ik beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank in uw omgeving. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt zelf het verzoek tot bewind indienen, maar ook een familielid, gezaghebbende of de instelling waar u verblijft kan een verzoek indienen. Als u besluit bij Ezer Bewind onder bescherming te komen staan, stuurt de bewindvoerder een bereidverklaring en het verzoek tot curatele naar de rechtbank. De rechtbank kan u oproepen om dit verzoek toe te lichten en de kantonrechter stelt de bewindvoerder aan.

 


Wilt u een beter beeld krijgen van hoe wij te werk gaan na het eerste contactmoment? Bekijk de volgende pagina: "Werkwijze".  

 
 
 
 
Opbellen
E-mail