EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

WAT BIEDEN WIJ?

Bij Ezer Bewind kunt u onder beschermingsbewind, mentorschap of curatele komen staan. De bewindmaatregelen zijn bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Daarnaast bieden wij ook budgetbeheer voor ondersteuning bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven.

De bewindmaatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen. De maatregel kan reeds worden aangevraagd, voordat iemand meerderjarig is. Het gaat dan automatisch in op het moment dat de persoon meerderjarig wordt. 

Wilt u weten welke maatregel op u van toepassing is, moet u eerst nagaan om welke reden u deze aanvraagt. 

  • Bij een bewind of een mentorschap blijft de rechthebbende handelingsbekwaam. Gaat het om financiële handelingen die iemand niet kan overzien, dan is een bewind in beginsel een voldoende maatregel. Als een rechthebbende niet over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand.
  • Curatele is de meest ingrijpende maatregel. Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam en mag over veel niet meer zelfstandig beslissen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn persoonlijke en financiële handelingen in het geheel niet meer overziet.

Wilt u een beter beeld krijgen van hoe wij te werk gaan na het eerste contactmoment?  Bekijk de volgende pagina: "Werkwijze". 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail