EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

KLACHTENREGELING 

Heeft u een vraagklacht of suggestie? Wij willen onze cliënten graag tevreden houden. Bent u niet tevreden over ons, neemt u dan contact met ons op. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Wij staan open voor opbouwende kritiek om onze service aan u te verbeteren. Bovenal vertrouwen wij er op om in samenwerking met u een passende oplossing te vinden. 

Indien u een klacht wilt indienen kunt u dit doen d.m.v. dit formulier: Klachtenformulier.

Om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen dient u het volgende te doen:

  • Het bovenstaande formulier zo volledig mogelijk in vullen.
  • Een concrete omschrijving geven over het gedrag waartegen de klacht is gericht. 

Nadat wij uw klacht ontvangen hebben krijgt u van ons een bevestiging van ontvangst. Binnen 3 weken krijgt u vervolgens een schriftelijke, inhoudelijke reactie op uw klacht. 

Wat als u ontevreden bent met de behandeling van de klacht?
Bent u het niet eens met de behandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter. U schrijft een brief aan de kantonrechter waarin u het volgende vermeld:

  •  Uw naam, adres en telefoonnummer;
  • Om welke klacht het gaat;
  • Welk contact u reeds heeft gehad met uw bewindvoerder; 
  • Waarom u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht door uw bewindvoerder is afgehandeld.
 
 
 
 
Opbellen
E-mail