EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

TARIEVEN

De tarieven over 2020 zijn vastgesteld door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en gepubliceerd in de Staatscourant. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende zaken. Staat uw situatie er niet tussen? Ga dan naar het uitgebreide overzicht.

In de beschikking die de rechtspraak naar de onder bewind gestelde stuurt, staat welk maandtarief de bewindvoerder gaat hanteren. De rechtbank controleert jaarlijks of de bewindvoerder het correcte tarief heeft gehanteerd. 


Bijzondere bijstand
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw kosten of een bijdrage aan uw kosten via de bijzondere bijstand van de gemeente. De aanvraag voor deze vergoeding verzorgen wij voor u.


MAANDTARIEF

Bewindvoering zonder schulden:
Bewindvoering alleenstaande € 116,26
Voor samenwonenden € 139,55

Bewindvoering met schulden:
Bewindvoering alleenstaande € 150,44
Voor samenwonenden € 180,49

Curatele of combinatie bewind en mentorschap:
Voor een alleenstaande € 209,33
Voor een alleenstaande met schulden € 239,98

Mentorschap:
Standaard € 116,26

EENMALIG TARIEF

Aanvangswerkzaamheden:
Bewindvoering alleenstaande € 657,03
Bewindvoering samenwonenden € 787,71
Curatele alleenstaande € 1.1707,31
Mentorschap € 657,03

Opmaken eindrekening en verantwoording:
Bewind en curatele alleen
staande € 246,84
Bewind en curatele samenwonenden € 296,45(incl. 21% BTW)


Kosten vanuit de rechtbank
Door de rechtbank wordt € 83,- aan griffierechten in rekening gebracht. Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter.

U betaalt griffierecht als u:

– bewind, mentorschap en curatele wilt aanvragen
– bewind, mentorschap en curatele wilt stoppen
– bewind wilt uitbreiden met mentorschap
– de maatregel bewind wilt omzetten naar curatele
– tijdelijk bewind wilt verlengen

Heeft u een laag inkomen, dan zal de bewindvoerder na aanvang van het bewind bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen voor de griffie- en bewindvoerderskosten.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail