EZER BEWIND
LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

TARIEVEN

De tarieven over 2018 zijn vastgesteld door de staatssecretaris van veiligheid en justitie en gepubliceerd in de staatscourant Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende gevallen. Tijdens de intake zal besproken worden welk tarief van toepassing is. 

Voor een uitgebreid overzicht van onze tarieven klikt u hier: Tarieven 2018


MAANDTARIEF

Bewindvoering zonder schulden:
Bewindvoering alleenstaande € 111,29
Voor samenwonenden € 133,56

Bewindvoering met schulden:
Bewindvoering alleenstaande € 144,02
Voor samenwonenden € 172,82

Curatele of combinatie bewind en mentorschap:
Voor een alleenstaande € 200,33
Voor een alleenstaande met schulden € 299,78

Mentorschap:
Standaard € 111,29

EENMALIG TARIEF

Aanvangswerkzaamheden:
Bewindvoering alleenstaande € 628,47
Bewindvoering samenwonenden € 754,19
Curatele alleenstaande € 1131,22
Mentorschap € 628,47

Opmaken eindrekening en verantwoording:
Bewind en curatele alleen
staande € 235,71
Bewind en curatele samenwonenden € 282,78(incl. 21% BTW)


Bijzonder bijstand
Voor de vergoeding van deze kosten kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd. Dit is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt. Deze aanvraag wordt door Ezer Bewind gedaan.

Rechtbank
Voor onder andere het aanvragen van bewind, mentorschap en curatele wordt de rechtbank € 78,00 aan griffierechten in rekening gebracht. Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail