EZER BEWIND
LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

CURATELE

Wat houdt curatele in?
Curatele wordt toegepast wanneer iemand zowel zijn financiële als persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). De onder curatele gestelde (de curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid, waardoor de curator de wettelijke vertegenwoordiger wordt van de betrokkene. Men kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van een koop- of huurcontract.

Voor wie is ondercuratelestelling ? 
Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet overziet.

Hoe kan ik curatele aanvragen? 
Curatele wordt aangevraagd bij de rechtbank in uw omgeving. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt zelf het verzoek tot curatelestelling indienen, maar ook een familielid, gezaghebbende of de instelling waar u verblijft. Als u besluit bij Ezer Bewind onder bescherming te komen staan, stuurt de bewindvoerder een bereidverklaring en het verzoek tot curatele naar de rechtbank. De rechtbank zal u oproepen om dit verzoek toe toelichten en de kantonrechter stelt de curator aan.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail